Min-side-1-2

Slik bruker du Min side

Her finner du nødvendig informasjon om hvordan du bruker Min Side, enten du er medlem, tillitsvalgt eller regionstyremedlem. På Min side kan du selv slå opp og oppdatere kontaktinformasjon, arbeidsforhold og medlemskap. Du finner også dine tillitsvalgte.

Her finner du nødvendig informasjon om hvordan du bruker Min side. Blant annet:

Tillitsvalgte har i tillegg tilgang til:

Pålogging

Her finner du informasjon om pålogging.

Slik finner du Min side

Min side finner du ved å trykke «Min side» øverst til høyre på hjemmesida eller ved å bruke adressen ergoterapeutene.org/minside.
Bildet viser at du skal velge knappen merket med Medlem.
Trykk på knappen merket med medlem
Du logger deg på Min side ved hjelp av mobiltelefonnummeret som er registrert i medlemsregisteret.
Etter at du har angitt mobiltelefonnummeret vil du motta en SMS med en engangskode.

Om det ikke kommer en SMS i løpet av 5 minutt kan du kontakt med oss på e-post post@ergoterapeutene.org eller ring oss på 22 05 99 00. Prøv gjerne å lukke nettleseren eller bruke en annen nettleser først.

Epost for setting av passord

Du får en epost fra ikkesvar@ergoterapeutene.org. I denne eposten finner du ei lenke, og når du trykker på den kommer du til en nettside der du skriver inn det passordet du vil ha. Seks tegn. Om eposten ikke dukker opp i postkassen, må du ta en kikk i søppelpostkassen/spam.

Til toppen

Din profil og kontaktopplysninger

Når du har logga inn kommer du til siden «Profil» som gir deg oversikt over de kontaktopplysninger vi har registrert om deg. Du kan endre de opplysningene som har en ramme rundt. Husk å lagre.

På venstre side finner du menyen til de andre delene av Min side. Du finner også valgene for å endre din epost og ditt passord.

Verdier med ramme rundt kan du redigere. Husk å lagre. Meny på venstre kant, til de andre delene av Min side.

Til toppen

Ditt eller dine arbeidsforhold

Når du velger «Arbeidsforhold» i menyen til venstre, får du en oversikt over de arbeidsforhold som vi har registrert. Du kan redigere eller endre disse arbeidsforholdene eller du kan legge til et nytt arbeidsforhold.

Dersom du legger til eller avslutter et arbeidsforhold, og senere angrer deg, kan du velge «Angre» i oversikten under «Til behandling.»

Her kan du endre eksisterende arbeidsforhold og du kan legge til et nytt.

Til toppen

Ditt medlemskap og din medlemsstatus

Under «Medlemskap» finner du oversikt over ditt medlemskap og din obligatoriske grunnforsikring. Du kan endre eller avslutte medlemskapet ditt.

Dersom du endrer eller avslutter medlemskapet, og senere angrer deg, kan du velge «Angre» i oversikten under «Til behandling.»

Her kan du endre eller avslutte medlemskapet.

Din tillitsvalgt

Under «Mine tillitsvalgte» finner du en oversikt over tillitsvalgte hos din arbeidsgiver.

Til toppen

Tillitsvalgte og regionstyrer

Tillitsvalgte og regionstyrene har tilgang til medlemmene som er registrert hos deres arbeidsgiver eller i deres region. Denne listen må ikke deles ukryptert eller med uvedkommende.

Slik finner du medlemslista: Velg «Mine medlemmer» under «For tillitsvalgte» eller «For regionstyret» i menyen øverst.

Medlemsliste

Medlemslista til de tillitsvalgte inneholder informasjon om medlemmenes navn, epost, mobiltelefon, om de er fast ansatt eller vikar, om dette er deres hovedarbeidsgiver, deres stilling og arbeidssted og hvilket mellomnivå dette arbeidsstedet er registrert under.

Til toppen

Endring av medlemslista

Dersom det er medlemmer som mangler i medlemslista, har slutta hos arbeidsgiver eller står oppført med feil arbeidssted kan du gjøre endringer i medlemslista. Da har vi oppdatert informasjon om det enkelte medlem, de får den oppfølging de skal ha og vi får de inntektene vi skal ha.

Slik gjør du endringer i medlemslista.
 • Dersom det mangler et medlem i medlemslista trykker du «Medlem mangler», fyller ut nødvendig informasjon om medlemmet, og forbundskontoret følger opp medlemmet
 • Dersom et medlem i lista har sluttet eller endra arbeidssted hos arbeidsgiver, trykker du på haken helt til høyre for medlemmet, og velger om medlemmet har sluttet eller endra arbeidssted
  • Har medlemmet slutta blir du bedt om å fylle ut eventuelle opplysninger om sluttdato og ny arbeidsgiver. Forbundskontoret følger opp medlemmet
  • Har medlemmet endra arbeidssted, velger du nytt arbeidssted fra lista eller registrerer et nytt arbeidssted

Til toppen

Mulighet til å opprette, endre navn på og avslutte arbeidssteder

Her beskriver vi hvordan du kan:

 • Endre navn på arbeidssted
 • Registrere nytt arbeidssted
 • Avslutte arbeidssted

Ved å ha en oppdatert oversikt over arbeidsstedene har du en best mulig oversikt over medlemmene, og du unngår at nye medlemmer registrerer seg på arbeidssteder som ikke er i bruk. På denne måten vil også de tillitsvalgte ha oversikt over de medlemmene de skal ivareta.

Til toppen

Slik endrer du navn på arbeidssted, registrerer nytt og avslutter arbeidssted.

Til toppen

Du kommer da inn i dette skjermbildet:

Her endrer du navn på arbeidssted, avslutter gamle eller registrerer nye arbeidssted.
 1. Velg eventuelt hvilken arbeidsgiver det gjelder (bedrift).
 2. Velg arbeidssted dersom det er et eksisterende arbeidssted du vil endre navn på eller avslutte.
 3. Velg type oppdatering, og før på dato og eventuelle kommentarer.

Til toppen

Melde endring av tillitsvalgt

Når det blir valgt ny tillitsvalgt, skal den avgående tillitsvalgte eller en tillitsvalgt på et høyere nivå, melde om den nye tillitsvalgte til forbundet. Forbundet behandler meldinga, og sender melding til både den nye og den avtroppende tillitsvalgte. Den nye tillitsvalgte får et dokument som kan benyttes til å melde om endringa av tillitsvalgt til arbeidsgiver.

Slik melder du om endring av tillitsvalgte:

1. Velg «Endring av tillitsvalgte i menyen «For tillitsvalgte»

Start melding av ny tillitsvalgt her.

2. Velg hvilket verv som skal endres

Når nytt vindu åpnes velger du hvilket vers som kan endres.

Velg hvilket verv som skal endres

3. Fyll ut informasjon om det nye vervet

 1. Velg først den nye tillitsvalgte fra lista. Dersom arbeidsstedet til den aktuelle tillitsvalgte ikke er riktig må du først endre arbeidsstedet. Se ovenfor.
 2. Velg hvilket verv. Er det snakk om å registrere en tillitsvalgt eller en vararepresentant.
 3. Velg hvilket nivå den tillitsvalgte skal være tillitsvalgt på. Arbeidsgiver-nivå som er toppnivået, arbeidssted som er det laveste eller mellomnivå som er et nivå for flere arbeidssted.
 4. Velg arbeidsstedet, og eventuelt registrer et nytt arbeidssted ved å sette et kryss i «Finner ikke arbeidssted».
 5. Meld fra hvilken dato endringa skal/har funnet sted. Bruke eventuelt Annet-feltet for å gi nødvending informasjon til forbundet.
Slik registrerer du en ny tillitsvalgt.

Til toppen