Vil du være med

Vil du lære mer om oppfølging av langtidssykmeldte?

NOW WHAT-prosjektet søker etter ergoterapeuter som har, eller som ønsker å utvikle kompetanse innen arbeidsplassvurdering og tilrettelegging. Kompetansen kan brukes overalt der en møter langtidssykmeldte, uansett diagnose, sier professor Randi Wågø Aas, som er prosjektleder.

Dette er en gavepakke, kommenterer Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer. Her gis ergoterapeuter en mulighet til å få viktig og nyttig kompetanseheving. Svært mange følger opp sykmeldte, uavhengig av hvor man er ansatt eller hva slags stilling man har som ergoterapeut. Deltakelse i dette prosjektet gir innblikk i kunnskap og teori, samtidig som man får bidra til metodeutvikling. Meld dere på, oppfordrer hun.

Les hele saken på www.ergoterapeuten.no