M├©te-3493

Vil du bidra til aktivitet og deltakelse for alle? Rekk opp hånda nå!

Denne våren og sommeren arbeider 8 valgkomiteer med å finne kandidater til verv i forbundet. Kanskje er det deg eller noen du kjenner. Rekk opp hånda nå!

I hver av de 7 regionene våre arbeider det valgkomiteer som skal foreslå kandidater til regionstyret og regionens delegater på landsmøtet i oktober. Styremedlemmer og delegater velges i elektroniske valg i august og september.

Samtidig arbeider en sentral valgkomité med å fylle de vervene som skal velges direkte på landsmøtet i oktober.

Dersom du er en aktuell kandidat eller kjenner en som er det, kan du ta kontakt med en av valgkomiteene.

Uansett hvilken rolle det er snakk om vil du få nødvendig innføring og opplæring.

Regionene

Ergoterapeutenes regioner er forbundets viktigste ledd for å skape engasjement og en levende, inkluderende organisasjon. Regionstyrene er bindeledd mellom forbundsstyret og medlemmene og tillitsvalgte, og har ansvar for å legge til rette for aktivitet i regionene.

Hva innebærer det å sitte i et regionstyre? Dokumentet «Regionstyrets oppgaver» gir deg svar på det. Dokumentet er et verktøy og et oppslagsverk for regionstyrene. Her finnes linker til relevante dokumenter som beskriver regionenes formål, drift og oppgaver.

I tillegg jobber vi med å utvikle funksjonsbeskrivelser for de ulike funksjonene som regionstyret skal fylle.

Din region

Er du nysgjerrig på hvordan det er å arbeide i et regionstyre? Ta gjerne kontakt med styremedlemmene i din region:

Styremedlemmer, komiteer og utvalg som skal velges på landsmøtet

I tillegg til de valgene som skal gjøres i regionene, skal landsmøtet gjøre valg, ut fra forslag fra den sentrale valgkomiteen. Også denne komiteen er avhengig av at medlemmer og tillitsvalgte melder sin interesse, eller foreslår flinke kandidater.

Den sentrale valgkomiteen skal fremme forslag til vervene nedenfor. Du finner nærmere informasjon om vervene ved å bruke lenkene.