_MG_9809

Vi oppfordrer alle til å bidra til Lønnsundersøkelsen 2018

Det er straks tid for ny lønnsundersøkelse. Rapporten brukes mye av både medlemmer, tillitsvalgte og på forbundskontoret. Kvaliteten blir bedre jo flere som deltar.

Alle yrkesaktive medlemmer får i løpet av kort tid en invitasjon på epost med oppfordring om å delta i Lønnsundersøkelsen 2018.

Jo flere som deltar, jo bedre blir kvaliteten på undersøkelsen. Vi oppfordrer alle til å leite fram siste lønnsslipp og sett av fem minutter til å dele sine lønnsopplysninger.

Et tverrsnitt av medlemmene

Hvert enkelt medlem betyr mye i en liten organisasjon.  Derfor er ditt bidrag til undersøkelsen så viktig.
– Vi ønsker et så godt bilde av lønnsforholdene til medlemmene, så vi oppfordrer alle til å delta enten du ligger på grunnlønn eller langt over, forteller forhandlingssjef Brit Toril Lundt.

Som en ekstra gulrot trekker vi et gavekort på 1000 kroner blant de som deltar.

Bruk resultatene i arbeidet for bedre betingelser

Resultatene fra lønnsundersøkelsene kan du bruke til å argumentere for høyere lønn i forhandlinger, ved tilsettinger eller i andre sammenhenger der lønns- og arbeidsforhold er  et tema. Konkret kan dette være:

  • Sjekke om du lønnsmessig er på rett nivå
  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Finne ut hvilket lønnsnivå du kan forvente ved skifte av jobb
  • Forventet lønnsutvikling i yrket over tid