Forside, Ergoterapeuter og oppgaveglidning

Vi lanserer dokumentet «Ergoterapeuter og oppgaveglidning»

Oppgaveglidning er delegering av arbeidsoppgaver til mindre spesialiserte helsearbeidere. Dokumentet skal skape bevissthet og oppmerksomhet om temaet.

Dokumentet Ergoterapeuter og oppgaveglidning er utarbeidet etter henvendelser fra mange tillitsvalgte og medlemmer. De har blitt spurt om, eller pålagt, å utføre arbeidsoppgaver utover egen arbeidsavtale og også utover egen kompetanse.

Ønsker å skape bevissthet og oppmerksomhet

– Med dokumentet Ergoterapeuter og oppgaveglidning vil vi belyse ulike sider ved oppgaveglidning for å skape bevissthet og oppmerksomhet om temaet, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

– Med dette dokumentet vil vi belyse ulike sider ved oppgaveglidning for å skape bevissthet og oppmerksomhet om temaet, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Målet er at dette dokumentet skal være nyttig for tillitsvalgte og medlemmer som trenger råd og tips om hvordan forslag om endringer av oppgaver kan imøtekommes på en strukturert måte.

Oppgaveglidning kan være både positivt og negativt

Last ned og les dokumentet

Enkelte ganger har henvendelsene også omhandlet endret arbeidstid. Oppgaveglidning inneholder flere problemstillinger, med både positive og mindre heldige konsekvenser, sett fra ergoterapeutens ståsted.

Ergoterapeuter og oppgaveglidning beskriver fakta om oppgaveglidning og refleksjoner rundt ergoterapeuters kompetanse. Videre beskrives aktuelle positive og mulige negative konsekvenser som kan oppstå ved oppgaveglidning.

Omhandler ikke turnusarbeid

Dette dokumentet omhandler ikke ergoterapeuter som blir beordret til å arbeide i turnus. Ergoterapeutene har vedtatt et dokument om ergoterapeuter og turnusarbeid.

Ergoterapeuter og oppgaveglidning omhandler situasjoner der ergoterapeuter blir tildelt nye, varige arbeidsoppgaver. I motsetning til situasjoner hvor ergoterapeuter for eksempel blir spurt om å ta en vakt i ny og ne. Det omhandler selvsagt heller ikke de frivillige vaktene en ergoterapeut ønsker å ta.  

Dette mener Ergoterapeutene

Dokumentet Ergoterapeuter og oppgaveglidning er en del av serien «Dette mener Ergoterapeutene». Dette er ulike dokument som synliggjør forbundets standpunkt.  Dokumentene synliggjør hvordan ergoterapeuters kompetanse bidrar til å møte utfordringer i samfunnet.

Dokumentene kan fritt benyttes av medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker det, og gir en mulighet for at vi sammen formidler et felles budskap og historie.

Du velger selv i hvilken grad du vil referere til selve dokumentet. Dokumentene er utarbeidet og vedtatt av forbundets sentrale organer