Forbundsstyret på Unios inntektspolitiske konferanse.

Vi fremmer lønnskrav som skal reflektere ergoterapeuters utdanning, kompetanse og ansvar

Ergoterapeutenes forbundsstyre har vært samlet i to dager. Den viktigste saken som ble behandlet var forbundets krav til vårens lønnsoppgjør.

Forbundsleder Nils Erik Ness og nestleder Tove Holst Skyer, og resten av forbundsstyret fikk et godt grunnlag for behandling av lønnskravene på Unios inntektspolitiske konferanse.

Inspirert av Unio sin inntektspolitiske konferanse, behandlet og vedtok forbundsstyret rammene for kravene til årets lønnsoppgjør. Landsmøteprogrammet og grundig drøfting på tariffkonferanser i regionene lå også til grunn for behandlinga i forbundsstyret.

Bearbeiding av krav i de ulike tariffområdene

Nå skal kravene bearbeides og tilpasses situasjonen i de ulike tariffområdene, før Ergoterapeutenes forslag oversendes til forhandlingsutvalgene i Unio.

Fremdriften, forhandlingstidspunkt og frister vil være ulik i de ulike tariffområdene.

Kravene våre i de ulike tariffområdene

Forhandlingssjef Brit-Toril Lundt er administrativt ansvarlig for oppfølging og utforming av kravene våre.

Så snart de foreligger vil vi publisere kravene i de ulike tariffområdene her.

Administrativt ansvarlig for utforming av karvene er forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Prosess og bakgrunn for kravene

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør.  Det vil si at alt innhold til hovedtariffavtalene/overenskomstene er gjenstand for forhandlinger.

Prosessen i utforming av krav i Ergoterapeutene har involvert både medlemmene og de tillitsvalgte:

  • Debattnotat og spørsmål til diskusjon ble sendt til alle lokale tillitsvalgte i november 2019
  • Ut fra svarene ble ferdige rapporter sendt til regionene, som gjennomførte tariffpolitiske konferanser i forbindelse med årsmøtene i februar. Det har vært stort engasjement på tariffkonferansene.
  • Resultatene fra diskusjonene (som er sendt inn fra regionstyrene) lå til grunn for forbundsstyrets behandling

Landsmøtets forventninger ligger til grunn

Ergoterapeutenes landsmøteprogrammet ligger til grunn for forbundets arbeid med lønn- og arbeidsforhold. Programmet sier følgende om ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet:

Arbeidslivet skal være inkluderende og fritt for sosial dumping og utnyttelse av arbeidstakere. Ergoterapeutene vil bidra til gode løsninger for ansatte i et arbeidsliv i endring og legger til grunn at ergoterapeuter primært skal tilbys ansettelse i faste, hele stillinger.

Informasjon om tariffoppgjøret

Samlet informasjon om tariffoppgjørene: ergoterapeutene.org/tariff2020

Følg oss også på Facebook, Twitter og Instragram