bar-bestefar7245

Velkommen til nettkurset «Deltakelse og mestring for eldre»

Er du en av de 350 ergoterapeutene som skal delta på nettkurset «Deltakelse og mestring for eldre»? Da er du sammen med 350 andre ergoterapeuter med på å bygge Norges største faglige nettverk av ergoterapeuter.

Nettkurset er nå tilgjengelig på våre nettsider.

På denne sider Der finner du liste over litteratur du forventes å lese pluss annen nyttig litteratur, forelesninger og spørsmål til refleksjon.

Litteratur og forelesninger må du sette av tid til selv. Det forventes at du før møte i nettverksgruppen har gjort dette forarbeidet, og startet arbeidet med refleksjonsoppgavene og gjerne gjort deg noen notater.

Etablering og gjennomføring av nettverksgrupper

Regionene våre arbeider nå med å sette sammen nettverksgrupper og peke på kontaktpersoner i hver gruppe.

Kontaktpersonen innkaller til første nettverksmøte, sørger for møteledelse og avtaler tid og møteleder for neste møte (Modul 2). Til slutt innrapporterer kontaktpersonen hvem som har deltatt på nettverksmøtet.

Dersom du blir forespurt om å være kontaktperson, blir det din oppgave å finne tid og sted for nettverksmøtet i samråd med de andre medlemmene i nettverksgruppa.

Modul 2

Dere har tiden fram til neste modul legges ut, som er 1.november, med å avvikle nettverksmøtet og innrapportere deltakelsen.