Unio: Utdanning må lønne seg bedre!

Unios styre vedtok i går Unios inntekspolitiske uttalelse for 2019.

Unio-leder Ragnhild Lied er klar for årets lønnsoppgjør (Foto: Unio)

Den inntektspolitiske uttalelsen vil være førende i årets lønnsoppgjør.
– Det er på tide at arbeidstakerne får en rettferdig del av verdiskapingen. Arbeidstakere med høyere utdanning må få bedre uttelling for utdanningen sin, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio mener situasjonen i norsk økonomi nå tilsier at lønnsveksten må økes. Moderat lønnsvekst i årene etter oljeprisfallet har gitt avgjørende bidrag til økt lønnsomhet og bedret konkurranseevne. Fjorårets overraskende høye økning i elprisene ga igjen nær null i reallønnsvekst.

Les den inntektspolitiske uttalelsen på Unios nettsider

Informasjon om lønnsoppgjøret

Du vi finne de siste sakene om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2019 og på Unios hjemmesider.