Unios utdanningskonferanse

Unio ønsker velkommen til sin utdanningskonferanse 4. og 5. april

Unio ønsker velkommen til sin utdanningskonferanse på Lillestrøm i begynnelsen av april. Unio dekker reise og opphold, og den første dagen av konferansen strømmes.

Et mer komplekst samfunn stiller høyere krav til kunnskap og kompetanse. Samtidig mangler Norge arbeidskraft til alle oppgaver som skal løses.

Konsekvenser for utdanningene, ansatte og studenter

Hvordan påvirker disse nye kravene universiteter og høyskoler, deres ansatte og studentene? Våren 2024 legger regjeringen fram en stortingsmelding om profesjonsutdanningene. På konferansens dag 1 får vi høre mer om begge disse temaene.

De to konferansedagene

Dag 1 av konferansen er åpen for alle, og den vil også bli strømmet.

Dag 2, fredag 5. april, er en kursdag for Unio-forbundenes tillitsvalgte og medlemmer ved institusjoner i høyere utdanning og forskning. På denne dagen vil vi se nærmere på teknologi og kunstig intelligens i høyere utdanning.

Dag 2 vil ikke bli strømmet.

Programmet blir snart offentliggjort.

Mer informasjon og påmelding

Se Unios hjemmesider.