Fagkongress

Under en måned til å melde ditt bidrag til Fagkongressen

Viste du at i går var det 1 måned til fristen for å sende inn sammendrag over et bidrag som du vil presentere på Norsk fagkongress i ergoterapi i 2022?

Som kjent avholdes kongressen i Stavanger 14-16.februar 2022.

Kongressen vil bli gjennomført med de smittevernhensyn som da er gjeldende. Men det er 13 måneder igjen og kanskje er verden mere lik den vi kjente til for 13 måneder siden.

Bidra til tidenes Fagkongress

Uansett vil det bli en knakende bra kongress, og derfor ønsker vi at nettopp DU sender inn bidrag slik at vi får oppleve mangfoldet av kunnskap og erfaringer fra praksis.

Kongressen ønsker å oppmuntre til dette gjennom å trekke ut en heldig vinner som får dekket kongressavgiften.

Så merk datoen 15.april og send inn abstrakt. Du  kan presentere bidraget ditt som et foredrag, en Workshop, en Poster eller en Rundebordkonferanse.

Mer info

Du finner mere info om kongressen på både Facebook/Fagkongress i ergoterapi og Instagram/ergokongress samt den offisielle nettsiden ergoterapeutene.org/fagkongress.