Torild Holthe

Torhild Holthe disputerer til doktorgrad om eldre og velferdsteknologi 11. desember

Velferdsteknologis bidrag til aktivitet og deltakelse blant eldre er temaet når Torhild Holthe disputerer til doktorgraden 11. desember. Du kan delta der du er.

11. desember disputerer ergoterapeut Torhild Holthe, bildet (Foto: Skjalg Bøhmer Vold) til doktorgraden ved Oslo Met med avhandlingen “Older Adults and Assistive Technology to Facilitate Occupation and Participation: A complex intervention.” 

Om avhandlingen

Avhandlingen utforsker velferdsteknologi som en kompleks intervensjon for å tilrettelegge for aktivitet og deltakelse i hverdagslivet hos hjemmeboende eldre.

Mer om avhandlingen på Oslo Mets hjemmesider

Disputas og gjesteforelesning

Prøveforelesningen foregår på norsk og avvikles på Zoom 11. desember klokka 10. Den har tittelen «Aktivitetsvitenskapens bidrag i utvikling og implementering av ny teknologi som fremmer en meningsfull hverdag: Et historisk perspektiv»

Mer informasjon

Vi gratulerer, og ønsker Torhild Holthe lykke til.

Om Torhild Holthe

Torild ble ferdig utdannet ergoterapeut Ergoterapihøyskolen i Oslo i 1986 og Master of Science i ergoterapi i 2004. Hun har utdanning i forebyggende og helsefremmende arbeid, sosiologi grunnfag og prosjektledelse.

Hun har ogdå deltatt i EU-prosjekter om demens og teknologi; TED, ENABLE og MPOWER. Ledet prosjekt om tekniske hjelpemidler til yngre personer med demens i 2009-2011, finansiert av Helsedirektoratet. Siste prosjekt handlet om hvordan teknologi og tilpasninger i hjemmet kunne muliggjøre at personer med demens bor i eget hjem (2014-2015). Begynte som stipendiat 1. mars 2016 og stillingen er knyttet til Assisted Living Project, som er finansiert av Norges Forskningsråd.

Hør OsloMet-podcasten Viten og Snakkis, der Torild Holthe var gjest i sommer

Holthe er nummer 43

Med doktorgraden til Toril nærmer vi oss 45 ergoterapeuter med doktorgrad, og selv om sola skinner litt ekstra på henne denne uka, er vi stolt av dem alle.