Fanny Jacobsen, disputas

To nye ergoterapeut-doktorer den siste uka

Den uka har gitt oss to nye ergoterapeuter med doktorgrad. Fredag disputerte Anita Dyb Linge, mens det i går tirsdag var Fanny Jakobsen sin tur. Vi gratulerer!

De to ergoterapeutene er nummer 47 og 48 i rekken av av norske ergoterapeuter som har disputert til doktorgraden (ph.d). Vi setter pris på alle, men i dag gratulerer vi spesielt disse to.

Bildet: Fanny Jacobsen (midten) med veilederne professor emerita Kjersti Vik (til venste) og professor Borgunn Ytterhus, begge NTNU. (Foto: Sissel Horghagen, NTNU)

Arbeidsdeltakelse og fedme

Fredag 3. juni disputerte Anita Dyb Linge for ph.d.-graden ved Høgskulen i Volda med avhandlinga: Self-Efficacy and Work-Related Factors Associated with Return to Work in a Vocational Rehabilitation Programme with a Lifestyle Focus – A Prospective Observational Study.

Fra venstre Stål Kapstø Bjørkly (Høgskolen i Molde), Chris Jensen (Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering, Anita Dyb Linge og Bente Hasle (Høgskulen i Volda) (Foto: Høgskulen i Volda)

Linge har i si doktorgradsavhandling undersøkt ei gruppe personer, mellom 18 og 67 år, som står i fare for eller har falt ut av arbeidslivet på grunn av fedme eller fedmerelaterte sykdommer. Personene har deltatt på et 12 måneders arbeidsrettet rehabiliteringstiltak med livsstilsfokus ved rehabiliteringssenteret Muritunet. 

Prøveforelesning og avhandling

Se prøveforelesninga og disputasen til Linge her

Vi gratulerer Anita Dyp Linge og takker henne for hennes ny, viktig kunnskap og en bekreftelse av at arbeid kan være en helsefremmende faktor.

Mer om avhandlinga til Linge

Helsepersonell og pårørende i hverdagsrehabilitering

Ergoterapeut Fanny Jacobsen disputerte til doktorgraden ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap. Det gjorde hun med avhandlinga «Samarbeid mellom helsepersonell og pårørende i hverdagsrehabilitering – En studie av helsepersonell og barns erfaringer»

Mer om disputasen

Målet med avhandlingen er å utvikle kunnskap om: samarbeidet mellom helsepersonell og pårørende i hverdagsrehabilitering fra begges perspektiv og familieaktiviteter når eldre foreldre viser funksjonsfall fra barnas perspektiv.

Sammendrag av avhandlinga