Grete Vetrhus Hammerstad og Tove Holst Skyer

Tillitsvalgtprisen 2019 til Grethe Vetrhus Hammerstad

Under årsmøtet til Ergoterapeutene Sør i går, fikk Grethe Vetrhus Hammerstad tildelt Tillitsvalgtprisen for sitt lange virke som tillitsvalgt. Les mer om prisvinneren, de andre nominerte og hvordan du kan nominere kandidater til Tillitsvalgtprisen 2020.

– Det er en glede å få overrekke deg Tillitsvalgtprisen 2019. Ikke bare for lang og tro tjeneste, men for mot og handlekraft i krevende prosesser, for resultater i fremming av ergoterapeuters lønn og arbeidsbetingelser og for et forbilledlig engasjement.

Med disse ordene tildelte nestleder Tove Holst Skyer Tillitsvalgtprisen 2019, til Grethe Vetrhus Hammerstad under årsmøtet i Ergoterapeutene Sør i Skien i går.

Et livslangt engasjement for medlemmer, fag og forbund

Hammerstad ble nominert av Elisabeth Øvrevik, på vegne av de syv medlemmene våre i Horten kommune.

Grethe har vært tillitsvalgt for ergoterapeutene i Horten kommune fra tidlig 90-tall. Hun har under hele sin periode som tillitsvalgt vært tydelig i alle fora på å fremme ergoterapi, sa Tove Holst Skyer under utdelinga av prisen. 

«Jeg husker jeg møtte deg både på samlinger for representanter fra fylkesstyrene og på felles arrangementer for fylkesavdelingene Vestfold og Telemark. Du var imponerende uredd og tydelig, for en nybegynner som jeg var den gangen»
Tove Holst Skyer

Hennes engasjement har også bidratt til at ergoterapeuter har deltatt i arbeidsgrupper for planlegging av blant annet nye sykehjem, omsorgsbygg og oppstart av nye tjenester som hverdagsrehabilitering.  

«Grethe har vært uredd i møte med ledelse og vært bevisst på å etterspørre mål og bakgrunn for endringer. Hun har hjulpet til i lokale forhandlinger for ergoterapeuter i Vestfold i mange tiår og opprettholdt kontakt med fylkesstyret, vært en aktiv møtedeltager og formidlet informasjon til oss andre. Hun har vært rollemodell for oss andre i form av at hun har tatt videreutdanning, holdt seg oppdatert faglig og hele tiden vist engasjement for utvikling av faget, skrev Elisabeth Øvrevik i nominasjonen av sin kollega».  

Aktiv deltaker også i forbundet

Grethe, har i tillegg til å være tillitsvalgt i nesten tre tiår, også vært engasjert i fylkesstyret i Vestfold og i Tariffpolitisk utvalg for KS-området – sentralt i forbundet.
– Jeg husker jeg møtte deg både på samlinger for representanter fra fylkesstyrene og på felles arrangementer for fylkesavdelingene Vestfold og Telemark. Du var imponerende uredd og tydelig, for en nybegynner som jeg var den gangen, kunne nestleder Tove Holst Skyer fortelle.

(Saken fortsetter under bildene)

Grete Vetrhus Hammerstad fikk tildelt Tillitsvalgtprisen 2019 av nestleder i forbundet Tove Holst Skyer.
Fem kvinner i ulik høyde og alder med prisvinneren i midten.
Grete Vetrhus Hammerstad omkranset av medlemmene fra Horten kommune. Fra venstre Sigrun Oma, Hanne Noer, Grete Hammerstad, Liv Bakka, Agnethe J. Angel og Elisabeth Øvrevik.
Det var et stolt regionstyret med prisvinneren i sitt midte. Fra venste Irene Abrahamsen, Solvor Dypedal Johansen, Margrethe Øyslebø, Tonje Hansen Guldhav, prisvinneren, Kathrine Fjærestrand og Kari Bergheim.
Grethe Vetrhus Hammerstad og regionleder Kathrine Fjærestrand, Ergoterapeutene Sør.
Som bevis på at hun har fått tildelt Tillitsvalgtprisen Grete overrakt diplom fra nestleder Tove.
Grete Vetrhus Hammerstad
Stolt og glad prisvinner.

Glad og fornøyd prisvinner

Det var en glad og fornøyd prisvinner, som kunne ta i mot prisen midt blant medlemmene fra Horten kommune og Ergoterapeutene Sør. I en morsom takketale minnet hun om tillitsvalgt-oppgaver hun hadde hatt, og som var ukjente for forbundsstyret da, de tildelte Hammerstad prisen.

Blant annet satt hun i studiedagene som kasserer i Ergon (Ergoterapistudentene) sammen dagens forbundsleder, Nils Erik Ness.

Nominer din deltaker til Tillitsvalgtprisen 2020!

Selv om det finnes få tillitsvalgte av Grethe Vetrhus Hammerstad sitt kaliber, finnes det mange tillitsvalgte i Ergoterapeutene som fyller kriteriene for prisen:

 • Langsiktig arbeid for å fremme ergoterapeuters vilkår og betingelser
 • Å være en viktig rollemodell for kollegaer og andre tillitsvalgte
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet
 • Har stått i spesielt krevende prosesser på vegne av sine medlemmer
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.
 • Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer

– Det er godt og raust å nominere sine tillitsvalgte fremholder nestleder Tove Holst Skyer, og hun oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å trekke frem og foreslå kandidater til Tillitsvalgtprisen 2020.

Meld din kandidat til Tillitsvalgtprisen 2020

I et formidabelt selskap av andre nominerte

Grethe Vetrhus Hammerstad ble tildelt Tillitsvalgtprisen i konkurranse med fire andre tillitsvalgte:

 • Irene Fjeld og Ingunn Garlid
 • Oda Ruud Bakke
 • Heidi Julie Bjørsrud.

I et formidabelt selskap av tidligere vinnere

Grete Hammerstad slutter seg til en imponerende liste av tidligere vinnere av Tillitsvalgtprisen. Tidligere har disse tillitsvalgte fått den: 

 • 2018 Ine Ulven, Oslo kommune
 • 2017 Anita Therese Rosmæl, St. Olavs hospital Trondheim
 • 2016 Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet. 
 • 2015 Anita Dimmen Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge 
 • 2014 Ania Wiggen Jørgensen, Eidsvoll kommune 
 • 2013 Johanne Knudsen, Bergen kommune 
 • 2012 Grete Olaussen, Oslo universitetssykehus