Ine Ulven, Tillitsvalgtprisen 2019 – regionstyret

Ine Ulven fikk også takk for sin innsats i regionstyret i Ergoterapeutene Sørøst fra kollega i regionstyret Tine Kaland.