SJOT

Tidsskriftet SJOT går over til Open Access

– Endelig skjer det, kommenterer forbundsleder Tove Holst Skyer. Nå er det klart at det vitenskapelige tidsskiftet SJOT, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, går over til Open Access.

– Det er en stor og etterlengtet glede å kunne fortelle at Scandinavian Journal of Occupational Therapy, SJOT skal gå over til Open Access. Dette har vi ønsket lenge, sier en strålende fornøyd forbundsleder.

Åpen tilgang til SJOT sikrer kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid, sier forbundsleder i ERgoterapeutene, Tove Holst Skyer

SJOT forsvant fra Helsebiblioteket.no

Det var et kutt i statsbudsjettet for 2019 som fjernet SJOT og andre tidsskrifter fra Helsebiblioteket. Til da hadde alle landets ergoterapeuter hatt tilgang til tidsskriftet.

Ergoterapeutene og de andre helseforbundene i Unio reagerte kraftig på kuttene, og tok dette opp med Stortingets helse- og omsorgskomité.
– Helsebiblioteket.no er et nasjonalt fellesgode som gir lett tilgjengelig kunnskap til helsepersonell og studenter over hele landet, sa Unio-leder Ragnhild Lied i den anledning.

Unio: Ber Stortinget redde Helsebiblioteket.no

Kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid

I Ergoterapeutene jobber vi for kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid. Da er tilgang på forskningen innen ergoterapifaget et viktig premiss.
– Det er viktig at forskningen er lett tilgjengelig, slik at kunnskapen kan tas i bruk, sier Tove Holst Skyer.

SJOT, et anerkjent tidsskrift

Vi er nå det høyest rankede vitenskapelige tidsskriftet innen ergoterapi, og i styret i SJOT har vi vurdert at dette er et godt tidspunkt for å ta dette store skrittet fremover, sier Tove Holst Skyer som også sitter i styret til SJOT.

En historisk beslutning, men hva er Open Access?

– Det här är ett historiskt beslut”, sier lederen for SJOT-stiftelsen og Sveriges Arbetsterapeuter, Ida Kåhlin.

Overgangen til Open Access innebærer at alt som publiseres i tidsskriftet blir fritt tilgjengelig for alle, uten krav om abonnement eller tilgang til vitenskapelige databaser. Åpen tilgang gjør den forskning som formidles i SJOT tilgjengelig for alle ergoterapeuter og andre interesserte.

Åpen tilgang fra 2023

Ergoterapeutene eier tidsskriftet med de andre nordiske ergoterapeutforbundene. SJOT ble grunnlagt for å øke muligheten for at nordiske ergoterapiforskere får publisert sin forskning, og er i dag en viktig kilde til kunnskap av høy kvalitet.

Første nummer av SJOT ble publisert i 1994 på forlaget Taylor & Francis. Det er SJOT-stiftelsen som er eiere og utgivere av tidsskriftet.

Overgangen til åpen tilgang vil skje i begynnelsen av 2023. Sammen med forlaget vil utgiverne samarbeide tett for at overgangen skal bli så bra som mulig for alle.