Web-ToveHS-1190892 copy

Sykehusutvalget med spennende forslag for bedre samhandling

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok i denne uken Sykehusutvalgets utredning. Utvalgets forslag om samhandlingsbudsjetter for kommuner og helseforetak, er interessant sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Last ned og les Sykehusutvalgets utredning.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok i denne uken Sykehusutvalgets utredning «Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse».

Sykehusutvalget har gitt en vurdering av erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen. De har også kommet med forslag til tiltak og endringer i styringen av sykehusene. Forslagene skal bidra til effektiv bruk av ressurser og spesialisthelsetjenester av god kvalitet.

– Vi har nå fått en grundig og god utredning fra Sykehusutvalget. Jeg er glad for at utvalget er samstemte om en rekke forslag som kan bidra til å styrke vår felles helsetjenestene ved å gjøre styringen i helseforetaksmodellen bedre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Mer om overleveringen av Sykehusutvalgets

Tiltak for bedre samhandling

Utvalget har blant annet sett på tiltak som kan bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det synes forbundsleder Tove Holst Skyer er er bra.
– Utvalget foreslår å innføre samhandlingsbudsjetter for kommuner og helseforetak, og det er et interessant forslag. Det virker klokt at disse midlene kun skal utløses dersom kommuner og helseforetak i fellesskap har identifisert områder hvor samhandling vil gi bedre og mer helhetlige pasientforløp, og er enige om å bruke midler på det.

Svært positivt med rammefinansiering

– Umiddelbart virker det også svært positivt med forslag om at rammefinansiering av sykehusene skal være et hovedprinsipp, men vi må se grundigere på hele utredningen før vi kan komme med et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet, sier forbundslederen.

Har du innspill til forbundets høring til Sykehusutvalgets forslag, kan du ta dette opp med din tillitsvalgt eller sende innspill og forslag til forbundskontoret.