Susanne Grødem Johnson - Foto HVL

Susanne Grødem Johnson disputerer til doktorgraden 18. juni

Ergoterapeut Susanne Grødem Johnson disputerer til doktorgraden 18. juni 2024. Du kan følge disputasen på nett. Ergoterapeutene gratulerer så mye, og ønsker lykke til!

Susanne Grødem Johnson disputerer 18. juni 2024 for doktorgraden på Høgskulen på Vestlandet med avhandlingen «Use of a mobile application for learning evidence-based practice: A multi-method approach”. (Foto: HVL)

Vi gratulerer med doktorgraden og ønsker Susanne lykke til med disputasen.

Slik kan du følge disputas og prøveforelesning

Prøveforelesningen gjennomføres tirsdag 18.juni 2024 klokka 10.15 i Høgskulen på Vestlandet, auditorium M005, campus Bergen.

Tittelen er : Pedagogisk bruk av teknologi i helseutdanning: Nåværende undervisningspraksiser og fremtidige muligheter.

Disputas

Disputasen blir gjennomført på samme sted klokka 13.00.

Prøveforelesning og disputas blir avholdt på norsk.

Lenke til strømming av prøveforelesning og disputas (Zoom-webinar)

Bruk av mobilapplikasjoner i undervisning krever aktiv innsats

Tittel på Susannes avhandling er: Use of a mobile application for learning evidence-based practice: A multi-method approach.

Du kan lese mer om avhandlingen og Susannes bakgrunn på nettsidene til høgskolen.

Susanne er nummer 55

Susanne Grødem Johnson er den 55. norske ergoterapeuten som disputerer til doktorgraden, og hun føyer seg til en imponerende liste.