ADL-kurs, Trondheim

Stor interesse for den nye ADL-Taxonomien

ADL-Taxonomien benyttes til å gjennomføre hverdagslige aktiviteter. Den foreligger nå på norsk og interessen har så langt vært stor.

I dag og i morgen er 50 ergoterapeuter samlet i Trondheim for å kurses i ADL-taksonomien. Interessen for kurset har vært stor, og vi har hatt venteliste på kurset. Kunne du vært interessert i et slikt kurs? Send en epost til forbundskontoret.

Forbundsleder Nils Erik Ness på tur til Trondheim i dag for å delta på lanseringa av ADL-Taxonomien.

Forbundsleder Nils Erik Ness deltar på lanseringen i Trondheim i dag:
– Vi takker for supert samarbeid med samarbeid med Sveriges Arbetsterapeuter, ergoterapeutene i Trondheim kommune ved Tove Sivertsen og Ergoterapeuteutdanninga NTNU ved Kjersti Vik.

Om ADL-Taxonomien

ADL-Taxonomien er et vurderingsverktøy og en systematikk for å beskrive evnen til å gjennomføre hverdagslige aktiviteter. Verktøyet har blitt utgitt av Sveriges Arbetsterapeuter siden 1991, og er siden den gang et av de mest distribuerte og benyttede verktøyene blant Sveriges ergoterapeuter. 

Vurderingsverktøyet kan benyttes i ulike settinger med alle personer som har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter. 

ADL-Taxonomien er nå oversatt til norsk.   

Heftet gir en innføring i utvikling, formål og anvendelse av ADL-Taxonomien. I tillegg til generell innføring i bruk av ADL-Taxonomien, inneholder heftet beskrivelse og kartleggingsdiagrammer for barn, personer med synsnedsettelse og for personer med psykisk funksjonsnedsettelse.

Heftet kan bestilles i Ergoterapeutenes netthandel.