Web-ToveHS-1190938-copy

Statsbudsjettet peker ikke ut en ny kurs for helsetjenestene

– Med statsbudsjettet peker ikke regjeringen ut en ny kurs for helse- og velferdstjenestene, fastslår forbundsleder Tove Holst Skyer i sine første kommentarer til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Støre-regjeringen la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

Hele budsjettet finner du på regjeringens hjemmesider.

Tar ikke behovet for dreining på alvor

– Min første, overordnede kommentar er at regjeringen ikke tar behovet for en dreining i helsetjenestene på alvor, sier forbundsleder Tove Holst Skyer i en kommentar.

Det er bra og viktig med styrking av arbeidsinkludering og psykisk helse, men de tydelige grepene som kan styrke den helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende innsatsen mangler.

I Ergoterapeutene arbeider vi videre med de konkrete forslagene, og vil komme tilbake med mer utdypende kommentarer

Unio: Et budsjett som ikke legger press på renten

I sine første kommentarer er hovedorganisasjonen vår, Unio opptatt av at dette er et statsbudsjett som ikke legger press på renten.

Les hele kommentaren fra Unio

Regjeringen tror på reallønnsvekst i 24

Regjeringens anslag på pris- og lønnsvekst neste år i Nasjonalbudsjettet er om lag på linje med de siste anslagene fra SSB. Anslagene gir en reallønnsvekst på 1,1 prosent i 2024 dersom de slår til.

Les mer på Unios hjemmesider