Startskuddet har gått for årets Spekter-forhandlinger

Unio og Spekter er nå i gang med de innledende forhandlingene for medlemmer i de ulike avtaleområdene i Spekter.

Bildet viser Bratten og Larsen i god avstand i et møterom.
Direktør Anne-Kari Bratten i Spekter møtte i dag Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Spekter-forhandlingene. De omhandler innholdet i overenskomsten mellom partene, unntatt pengene som det forhandles om senere.

Tradisjonelt forhandles det ikke om penger i denne runden for Unios medlemmer. Kun innholdet i overenskomstens del A, områdeinndeling og frister for videre forhandlinger er tema.

Nærmere informasjon om disse forhandlingene kommer senere.

Informasjon om tariffoppgjørene

Samlet informasjon om tariffoppgjørene: ergoterapeutene.org/tariff2020

Følg oss også på FacebookTwitter og Instragram