Spekter-forhandlingene i gang

De innledende forhandlingene i Spekter er gjennomført i dag. Unio kom til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10, Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale.

Når det gjelder det videre forhandlingsløpet for helseforetak og sykehus med driftsavtale (område 13), avtales dette senere.

Det betyr at forhandlingene kan starte opp fra i dag.

Mer informasjon på Unios hjemmesider

Informasjon om tariffoppgjøret

Du finner samlet informasjon om årets lønnsoppgjør på ergoterapeutene.org/tariff2019.