Korona

Smittevern og ergoterapeuter

Vedtak etter smittevernloven for helsepersonell utenfor spesialisthelsetjenesten gjelder også ergoterapeuter.

Helsedirektoratet har fattet vedtak om stenging av virksomheter for å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Vedtaket lister opp noen profesjoner og gjelder også ergoterapeuter.

Ann-Kristin Wassvik, jurist i Helsedirektoratet, sier at listen ikke er uttømmende og at ergoterapeuter skal forholde seg til pkt i) på lista. Ting skjer fort i disse dager, og Helsedirektoratet erkjenner at det kan mangle flere i opplistingen.

Ergoterapeutenes vurdering

Ergoterapeuter er omfattet av punkt i) i vedtaket: Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Helsedirektoratet påpeker at dette er punktet for ergoterapeuter.

Noen unntak i vedtaket

Det er omtalt noen unntak i vedtaket. Det omfatter blant annet pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

-Jeg antar at ergoterapeuter i mindre grad er påkrevet etter første del av unntaket, men kanskje oftere er involvert i opprettholdelse av viktig funksjon som kan gå tapt, sier Toril Laberg, generalsekretær og fagsjef i Ergoterapeutene.

Hun oppfordrer medlemmer og arbeidsgivere til å være løsningsorientert for disse pasientene og for eksempel bruke telefon og skriftlig materiell til egentrening for de det gjelder. Hjemmebesøk må unngås i disse tider, sier Laberg.