Ergomannen

Siste frist – send inn bidrag til fagkongressen!

Det nærmer seg fristen for å sende inn abstrakt til den nasjonale fagkongressen i ergoterapi som skal være i Stavanger i februar 2022. Vi har nå ei uke på oss.

Kongressen er en arena for å dele både ny kunnskap og erfaringer fra praksis – innen alle felt av ergoterapi. Derfor oppfordrer vi alle som vil dele sitt arbeid med kollegaer – send inn ditt bidrag, det kan for eksempel være: 

  • Fagutviklingsarbeid fra praksisfeltet 
  • Innovasjonsprosjekt 
  • Spennende masterprosjekt 
  • Avsluttede og pågående doktorgradsprosjekt 

Du kan dele gjennom å holde innlegg, presentere på en poster, diskutere et aktuelt faglig tema i en rundebordskonferanse, eller gå gjennom et spesifikt fagområde eller konkret verktøy i en workshop. 

Siste frist er 15. april!

Meld ditt bidrag, og vær med i trekningen av å få dekket deltageravgiften på kongressen! 

Spørsmål?

Send en epost til fagkongress@ergoterapeutene.org eller sjekk ut kongressens hjemmeside.

La deg inspirere

Du finner mange filmer til inspirasjon på fagkongressens Instagram-profil