Lene Kalvik

Har du sjekka lønnsundersøkelsen? Vi har trukket vinner av et gavekort

Hvor mye tjener ergoterapeuter på din alder og med din ansiennitet i gjennomsnitt? Sjekk lønnsundersøkelsen. Mange har deltatt til undersøkelsen, og Lene Kalvik (bildet), Ringerike kommune er trukket ut som vinner av et gavekort på 1000 kr. Nå står et nytt lønnsoppgjør for døren, og vi er spent på hvilke resultat det er mulig å oppnå for medlemmene våre.

Av de 1736 yrkesaktive medlemmene som deltok i undersøkelsen, har vi trukket ut en vinner av et gavekort på 1000 kroner. Lønnsundersøkelsen er anonym og ble gjennomført med undersøkelsesverktøyet, Eeasyfact. Easyfact gir oss imidlertid muligheten til å trekke ut en epost-adresse, uten at denne knyttes til vedkommendes svar på undersøkelsen.

Vinneren er altså Lene Kalvik som jobber i Ringerike kommune. Der er hun også varatillitsvalgt. Lene sitter også i regionstyret i Ergoterapeutene Viken.
– Tusen tusen takk, nå ble jeg veldig glad, sa Lene da vi tok kontakt med henne.

Forhandlingssjef Hege Munthe takker alle for den store oppslutningen fra medlemmene, og håper undersøkelsen vil være til stor nytte for medlemmer og tillitsvalgte.

Lønnsundersøkelsen 2020 – resultatene

Rekordstor deltakelse

Portrettbilde som viser forhandlingssjefen.
Forhandlingssjef Hege Munthe takker for den rekordstore oppslutninga om lønnsundersøkelsen

Over 1700 yrkesaktive medlemmer har delt informasjon om sin lønn i 2020 med oss. Det er vi svært takknemlige for.

– Når rapporten nå er klar , håper jeg medlemmene vil bruke resultatene i arbeidet for bedre betingelser, oppfordrer forhandlingssjef Hege Munthe.

Vinner av gavekort vil bli trukket

Blant de 1700 deltakerne i undersøkelsen vil vil anonymt trekke en epost-adresse, til et medlem som får tilsendt et gavekort på 1000 kroner.

Hvor mye tjener en ergoterapeut?

Uavhengig av alder, kjønn, ansiennitet eller stillingstype, tjente en gjennomsnitts ergoterapeut 533 192 kroner i 2020 i følge lønnsundersøkelsen.

Lurer du på hvordan gjennomsnittslønnene er for ulik alder, ansiennitet, stillingstyper eller i ulike tariffområder må du lese rapporten.

Bruk resultatene i arbeidet for bedre betingelser

Resultatene fra lønnsundersøkelsene kan du bruke til å argumentere for høyere lønn i forhandlinger, ved tilsettinger eller i andre sammenhenger der lønns- og arbeidsforhold er et tema. Konkret kan dette være:

  • Sjekke om du lønnsmessig er på rett nivå
  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Finne ut hvilket lønnsnivå du kan forvente ved skifte av jobb
  • Forventet lønnsutvikling i yrket over tid

Om lønns- og arbeidsforhold

Forhandle lønn ved skifte av jobb!  Det lønner seg

40 % av de som har svar på lønnsundersøkelsen skiftet jobb de siste 4 årene. Av disse var det nesten halvparten (47 %) som forhandlet lønn ved jobbskifte. 60 % av de som forhandlet lønn fikk uttelling fra disse forhandlingene.

– Hvordan ville det gått med de 53 prosentene som ikke forhandlet lønn ved jobbskifte, spør forhandlingssjef Hege Munthe?

Arbeidstid og tilsettingsforhold

86 % av medlemmene arbeider fulltid. 14 % arbeider deltid. Over 1/3 (38 %) av dem som arbeider deltid ønsker å utvide stillingsprosenten.

10 % arbeider skift eller turnus. Denne andelen har vært stabil de siste årene.

Lønnsundersøkelsen 2019 – resultatene

Vi registrerer marginal endring i midlertidige arbeidsforhold. 8 % oppgir at de er midlertidig ansatt også i år mot 9 % i 2019.