Revidert nasjonalbudsjett 23

Revidert nasjonalbudsjett tar ikke utfordringene på alvor

– Regjeringa tar ikke Helsepersonellkommisjonens tydelige budskap om på alvor, sier forbundsleder Tove Holst Skyer i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i dag.

Regjeringa la i dag fram forslag til revidert nasjonalbudsjett. De foreslår å styrke tilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 200 millioner. 

Regjeringen: Fleire heildøgns omsorgsplassar

– Regjeringa tar ikke Helsepersonellkommisjonen sitt budskap på alvor, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Bidrar ikke til en nødvendig dreining

– Det vil alltid være behov for heldøgns omsorgsplasser, men regjeringa tar ikke Helsepersonellkommisjonens tydelige budskap om på alvor, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Helse- og omsorgsdepartementet sine prioriteringer bidrar ikke til den dreiningen som trengs, for mer bærekraftige helsetjenester.
– Tvert imot, slår forbundslederen fast. Flere heldøgns omsorgsplasser prioriteres fremfor helsefremming, forebygging og rehabilitering.

Flest mulig må mestre hverdagen dersom belastningen på helsetjenestene skal dempes. Det vil blant annet kreve utdanning av flere ergoterapeuter, og opprettelse av flere ergoterapeutstillinger.

Pinlig svak styrking av støtte til aktivitetshjelpemidler

Posten for aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år, forhøyes i revidert nasjonalbudsjett med 1,2 millioner til snaue 58 millioner.

– Endringa så liten at det knapt kan kalles en påplussing, sukker Tove Holst Skyer. Selv om 1,2 millioner vil kunne utgjøre en stor forskjell for noen svært, svært få, løser ikke dette utfordringen med en alt for liten pott til aktivitetshjelpemidler. 

Positiv satsing på psykisk helse og rus

Revidert nasjonalbudsjett innebærer et økt tilskudd til lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus.
– Dette er vil veldig glad for, avslutter forbundslederen.