OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Regjeringen vil sikre flere praksisplasser for helse- og sosialfagsstudenter

Mangel på praksisplasser er en flaskehals for å utdanne mer helsepersonell. Derfor inngår nå regjeringen og KS en samarbeidsavtale for å få flere kommuner til å tilby helse- og sosialfagsstudenter praksis.

Avtalen innebærer at kommunesektorens organisasjon KS, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal være pådrivere for å få til mer og bedre samarbeid mellom universiteter og høyskoler og kommuner.

Arbeidet skal evalueres årlig av partene i forbindelse med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren. Avtalen gjelder frem til 2025.

Ergoterapeutene har gitt både muntlig og skriftlig innspill til dette arbeidet.

Les mer