Tove-050205

Regjeringen har oppnevnt utvalg som skal utrede helseforetaksmodellen

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen.
– Hvilke tanker har du som medlem og tillitsvalgt om dette, spør forbundsleder Tove Holst Skyer.

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen.

Om utvalget på Helse- og sosialdepartementets nettside

Fornøyd forbundsleder

Spesialisthelsetjenesten har vært i endring gjennom mange år og pasientforløpene bærer nå preg av færre liggedøgn og flere polikliniske konsultasjoner.
– Det er bra at regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på mål og rammer for styringen av sykehusene. Mandatet er stort, men jeg forventer at utvalget ser godt på helheten, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

– Hva er viktig for deg?

Tove oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å dele sine synspunkter om temaet med forbundsledelsen. – Hva mener du er viktig for deg som ergoterapeut, ut fra utvalgets mandat, spør forbundslederen? 

Sykehusutvalgets mandat – regjeringen.no

Innspill kan gis på post@ergoterapeutene.org.

Ergoterapeuters mestrings- og aktivitetsfokus må sikres

Hjemmesykehus vies mer og mer oppmerksomhet og det er viktig at nødvendig kompetanse ikke faller bort når behandling flyttes fra sykehus til hjem.
– Bred tverrfaglighet er kjempeviktig og ergoterapeuters mestrings- og aktivitetsfokus må sikres i flere pasientforløp enn i dag, sier Tove Holst Skyer.