Helsebibliotek-brevhode

Redd Helsebiblioteket og sikre lik tilgang til riktig kompetanse

Ergoterapeutene og helseforbundene i Unio reagerer kraftig på at helsebiblioteket.no igjen får kutt i statsbudsjettet. Budsjettforslaget gjør at tilbudet blir redusert med 206 tidsskrifttitler, og rammer først og fremst personell i primærhelsetjenesten og sykehus som ikke er tilknyttet et universitet.

I et brev til Stortingets helse- og omsorgskomité ber forbundslederne om at politikerne bevilger 10 millioner ekstra til denne viktige tjenesten.
– Helsebiblioteket.no er et nasjonalt fellesgode som gir lett tilgjengelig kunnskap til helsepersonell og studenter over hele landet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Ber Stortinget redde Helsebiblioteket.no

Budsjettforslag med kutt

Budsjettforslaget for 2019 innebærer et ytterligere kutt på 2,3 mill. kroner som i praksis innebærer nye bemanningskutt og at tilbudet av tidsskrifter blir redusert med ytterligere 206 internasjonale tidsskrifttitler, blant annet viktige tidsskrifter med nordisk og skandinavisk tilknytning. Kuttet rammer først og fremst personell i primærhelsetjenesten og sykehus som ikke er tilknyttet et universitet.

Felles front fra Unios helseforbund

Portrett av Nils Erik Ness
Helsebiblioteket.no gir ergoterapeuter tilgang til riktig kompetanse, uavhengig av kommunale budsjetter, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Radiografforbund ber Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget styrke fellesskapsløsningene som ligger i Helsebiblioteket.no og bevilge et tillegg på 10 mill. kroner til denne tjenesten for 2019.

Tilgang til kompetanse for alle

Helseforbundene i Unio viser til at HelseOmsorg21-strategien legger opp til et kunnskapsløft og større krav til helsepersonell. Ikke bare universitetssykehus med store ressurser, men også sykehjem, hjemmetjenester og andre kommunale helsetjenester skal jobbe kunnskapsbasert og slik sikre helsepersonell med riktig
kompetanse.
– Helsebiblioteket.no gir denne typen tilgang uavhengig av kommunale budsjetter, sier forbundsleder Nils Erik Ness.