Guro Elisabeth Lind på Riksmeklerens tak

Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget.

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik.
– Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio Stat.

Portrettbilde av Lundt i lyseblå bluse.
Vår forhandlingssjef Brit-Toril Lundt har representert Ergoterapeutene under meklinga

Ergoterapeutenes forhandlingssjef Brit-Toril Lundt har representert Ergoterapeutene i forhandlingene. Først 14 timer på overtid ble det klart at det gikk mot en løsning i lønnsoppgjøret for statsansatte. Det har vært meklet siden onsdag morgen.

Staten ville gi 0 prosent i sentrale tillegg og 100 prosent som lokale tillegg ute i virksomhetene.

For Ergoterapeutene, og de øvrige forbundene i Unio Stat var det viktig med et stort, sentralt tillegg, for å sikre alle en reallønnsvekst.
–  Sluttresultatet ble at mesteparten, 60 prosent, fordeles sentralt, mens 40 prosent fordeles lokalt ute i virksomhetene, sier Ergoterapeutenes forhandlingssjef Brit-Toril Lundt. Hun er glad for å ha kommet til enighet med staten etter svært krevende forhandlinger.

Det er den sentrale fordelingen som sikrer alle reallønnsvekst. Rammen ble som Frontfaget på 3,2 prosent og inkluderer glidning og overheng.

Riksmeklerens møtebok med ny lønnstabell

God dag på jobben for nye stipendiater

God dag på jobben for nye stipendiater, sier Ergoterapeutenes generalsekretær Toril Laberg.

Nye stipendiater ved institutter, landets universiteter og høyskoler går kraftig opp i lønn. Ny startlønn for stipendiater blir omlag 479.000, en oppgang på ca. 30.000 kroner. Det gjelder dem som starter etter 1. mai.
– Vi vil utvikle faget og vi vil at flere ergoterapeuter skal forske. Dette vil bidra positivt til begge deler, sier Ergoterapeutenes generalsekretær Toril Laberg.

Afp-floke og tak på pensjonsopptjening for variable tillegg fjernet

Unio sikret også at grensen for opptjening av pensjonsgivende variable tillegg fjernes. Samtidit ble uenigheten om forsikringer om tidligpensjonsordningen AFP løst.

Mer informasjon på Unios hjemmesider

Informasjon om lønnsoppgjøret

Du finner samlet informasjon om årets lønnsoppgjør på ergoterapeutene.org/tariff2019.