Tove-050276

Programmet vårt for de neste tre årene

Programmet gir oss en retning og noen få, overordnede strategier. – Hva er viktig for deg? Hvordan vil du bidra spør forbundsleder, Tove Holst Skyer?

– Bidra til bærekraftige helse- og velferdstjenester, er den klare oppfordringa fra forbundsleder Tove Holst Skyer.

Program for landsmøteperioden 2023-26 (pdf)

Aktivitet og deltakelse for alle

Visjonen «Aktivitet og deltakelse for alle», blir med oss videre når landsmøtet nå har vedtatt et program for de neste tre årene.
– Det er en styrke for organisasjonen å ha en visjon som gjelder mer enn bare oss selv, minner den nyvalgte forbundslederen om.

Hva er viktig for deg? Hvordan vil du bidra?

De siste seks årene har vi fått på plass en organisasjonsmodell som gjør at vi henger bedre sammen enn noen gang. Nå er vi beredt til å trekke i samme retning, med kraftigere tak enn før; medlemmer, tillitsvalgte, regionstyrer, forbundsstyre og administrasjon. Dette landsmøteprogrammet gir oss spennende muligheter til det.
– Hva er viktig for deg? Hvordan vil du bidra, undrer Tove?

Landsmøteprogrammet er bygget opp med prinsipper og strategier.

Prinsippene forteller hvilket samfunn vi vil ha, hvordan ergoterapifaget skal være, hvordan vi vil ha lønns- og arbeidsliv og hvordan vi vil ha organisasjonen vår. Kort og godt: Prinsippene gir oss en retning.

Norsk Ergoterapeutforbund arbeider for:

  • Et inkluderende og bærekraftig samfunn
  • Deltakelse, hverdagsmestring og kompetanseutvikling
  • Ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet
  • En fagorganisasjon for fremtiden
Landsmøteprogrammet «Et inkluderende og bærekraftig samfunn.

Landsmøteprogrammet gir oss noen få, overordnede og tydelige strategier

  • Ergoterapeutene skal synliggjøre og utvikle ergoterapeuters bidrag til et bærekraftig samfunn og til bærekraftige helse- og velferdstjenester
  • Ergoterapeutene skal arbeide for at innbyggerne får kunnskapsbasert ergoterapi til rett tid
  • Ergoterapeutene skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge
  • Ergoterapeutene skal arbeide for medlemsvekst og for motiverte og tydelige tillitsvalgte

Strategiene gir oss gode muligheter til å jobbe helhetlig og strategisk.

– Hvordan vi skal jobbe med strategiene skal vi finne ut sammen, gjennom å lage felles handlingsplaner – for felles innsats, inviterer forbundslederen.

La oss bruke den røde tråden i organisasjonen vår for alt den er verdt. Nå skal vi sammen løfte viktigheten av bærekraftige helse- og velferdstjenester og vise at ergoterapeuters kompetanse er helt nødvendig for å skape aktivitet og deltakelse for alle.

Forbundsleder Tove Holst Skyer