– På høy tid å friskmelde lønnsdannelsen

De ulike tariff-utvalgene i Unio er i dag samlet for ha sine første diskusjoner foran lønnsoppgjøret. – Nå er det på høy tid å friskmelde lønnsdannelsen, sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios tariffseminar.

Ragnhild Lied sparket seminaret i gang med å peke på at lønnsomheten i næringslivet er tilbake.

– Etter årtusenskiftet har vi hatt mange år med historisk høy reallønnsvekst. Etter oljeprisfallet i 2014 har reallønnsveksten vært svært lav, ja, rett og slett negativ ett år, sa Lied.

Før utvalgene møtes til sine interne diskusjoner, fikk de høre Ådne Cappelen i SSB  stadfeste at det er rom for høyere reallønnsvekst framover.

Les mer på Unios nettsider

Våre nyheter om tariffoppgjøret 2019