10 gode grunner - Facebookbanner

Er du nyutdannet ergoterapeut kan du fortsatt tegne studentmedlemskap

Er du nyutdannet ergoterapeut, vil vi være med deg i den krevende overgangen fra studie- til arbeidsliv. Tegner du studentmedlemskap nå i juni, vil du først betale ordinær kontingent i oktober.

Meld deg inn i forbundet her!

Synliggjør din kompetanse

Å søke og få sin første jobb etter endt utdanning, kan være krevende. Vi bistår medlemmer med å synliggjøre sin egen kompetanse som ergoterapeut i forhold til arbeidsgivers behov.

Mer om ergoterapeuters kompetanse

Som forbund tilbyr vi deg også et lands- og verdensomfattende nettverk av ergoterapeuter. Enklest tilgjengelig gjennom våre regionale Facebook-grupper.

Lønns- og arbeidsvilkår

Tilbyr arbeidsgiver lønns- og arbeidsforhold som er rimelige? Tilfredsstiller forslaget til arbeidskontrakt lovens krav? Slike spørsmål bistår vi også medlemmer i jobbsøking til å finne svar på.

Mer om lønns- og arbeidsvilkår

Siste frist for å tegne studentmedlemskap

Juni er siste frist for å tegne studentmedlemskap for medlemmer som avslutter ergoterapiutdanninga si i år. Studentmedlemskapet går over til ordinært medlemskap og kontingent 1. oktober. Tegner du studentmedlemskap nå, trenger du altså først å betale ordinær kontingent da.

Andre medlemsfordeler

Vi har samlet 10 gode grunner til å velge Ergoterapeutene i en egen brosjyre. Sjekk også oversikten over alle medlemsfordeler på ergoterapeutene.org/medlemsfordeler.