Nytt styre i Ergoterapistudentene klare til å sette spor

Det nyvalgte styret i Ergoterapistudentene var samla i helga. Forbundet arrangerte oppstartsseminar for å gi det nye styret en kickstart. Nå er de klar til å sette spor etter seg i fag og forbund.

Landsstyret i Ergoterapistudentene (bak fra venstre): Nora Gulbrandsen – Oslo, Carina Haugnes – Tromsø, Sara Kristiansen – Gjøvik, Marte Lillebrygfjeld – Gjøvik, Andreas Trædal – Bergen. Midten: Renèe Ivonn Nord – Tromsø, Johannes Hoon Løvås (leder) – Trondheim, Sindre M. Lysebo – Trondheim, Marthe Johansson – Sandnes, Katherin Guldseth – Sandnes. Foran: Magnus Wicklund-Hansen- Bergen, Philippe Hveem – Oslo.

Landsstyret i Ergoterapistudentene består av to representanter fra lokallagene ved de seksutdanningene, og Johannes Hoon Løvås fra NTNU Trondheim leder landsstyret.

Ergoterapistudentene er norske ergoterapeutstudenters interesseorganisasjon. Medlemmene er også studentmedlemmer i Ergoterapeutene – landets eneste fagforbund for ergoterapeuter.

Ergoterapistudentene – studenter som jobber for studenter

Interesseorganisasjonen Ergoterapistudentene består av studenter som jobber for studenter.

Ergoterapistudentene jobber for å:

Synliggjøre faget

  • Bedre utdanning og studenthverdag
  • Fremme økonomiske, sosiale og faglige interesser
  • Kvalitetssikre praksis, undervisning og veiledning
  • Styrke fagidentitet

Seks lokallag

Hver skole har sitt eget lokallag som bidrar til å forbedre studiekvaliteten og studiehverdagen på sin skole. Hvert lokallag har opptil 2 representanter som har ulike verv i landsstyret.

Hvis det er saker dere studenter ønsker skal tas opp i landsstyret er det bare å ta kontakt på enten leder@ergoterapistudentene.no eller via en representant på deres skole. Hvis du ønsker å lese mer om studentorganisasjonen, kan du lese mer på våre nettsider.

Mer om Ergoterapistudentene og innmelding

Du finner mer informasjon, og kan melde deg inn på Ergoterapistudentene.no.