ungdom-m-mobil9295

Nytt år med medlemsvekst

1. januar hadde Ergoterapeutene 74 flere medlemmer enn for et år siden. Særlig gledelig var medlemsveksten blant studentene.

Ved årsskiftet rundet vi 4400 medlemmer, og medlemstallet endte på 4404. Dette er 79 flere medlemmer enn 1. januar 2020. Svært gledelig er at store deler av denne veksten skjedde blant studentmedlemmene, som er de fremtidige ergoterapeutene.

Oslo kommune vokser

Antall yrkesaktive medlemmer har gått ned med 51 i løpet av 2020. Det er bekymringsfullt, men dette kan skyldes at tallet ved inngangen til 2020 ikke var riktig.

Med et synkende antall yrkesaktive totalt, er det bare tariffområdet Oslo kommune som har vekst i antall yrkesaktive medlemmer. Etter at medlemstallet i mange år lå under 200 medlemmer, har medlemstallet økt med en tredjedel fra 2017. Ved årsskiftet var det 272 yrkesaktive medlemmer i Oslo kommune.

Detaljene finner du her

Også Unio vokser

17. februar offentliggjorde Unio sine medlemstall, og også i Unio meldes det om medlemsvekst.

2/3 av landets ergoterapeuter er medlemmer

Ergoterapeutene er fagforbundet for ergoterapeuter – uansett stilling. Omlag 2/3 av landets ergoterapeuter er medlemmer hos oss.

Likevel er det fortsatt noen som ikke er en del av det faglige fellesskapet. Verv et medlem i dag og motta et gavekort som du kan benytte på et av våre kurs eller på Fagkongressen i 2022.