OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nytt år med medlemsvekst – Vi rundet 4600 medlemmer

For første gang runder forbundet 4600 medlemmer. Medlemsveksten var likevel lavere i 2023 enn de siste årene. Dette vil forbundsstyret gjøre noe med og har 5000 medlemmer som mål i løpet av landsmøteperioden.

1. januar var det akkurat 4600 medlemmer i forbundet. Dette er en økning på 30 medlemmer i løpet av 2023. Det har aldri vært flere medlemmer i Ergoterapeutene.

Tallet på yrkesaktive medlemmer økte i løpet av fjoråret med 34 medlemmer til 3387 ved inngangen til 2024.

De detaljerte medlemstallene finner du her

Færre studentmedlemmer

Vi må strekke oss mot stadig nye medlemmer, og invitere dem inn i fellesskapet vårt. Uansett hvilken stilling de har, slår forbundslederen offensivt fast. Målet er 5000 medlemmer om tre år.

Etter to gode år, var antallet studentmedlemmer nede på 563 ved årsskiftet. Dette er en nedgang på 28 i løpet av 2023.
– Årsmøtet i Ergoterapistudentene var samlet denne helga, og vi i Ergoterapeutene ser fram til å samarbeide med demom mer aktivitet og medlemsrekruttering på de seks utdanningsstedene, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Les mer om Ergoterapistudentene

Størst økning i kommunene

Av de 3387 yrkesaktive medlemmene er kommunal sektor fortsatt den desidert største blant medlemmene, og det er også her veksten har skjedd i 2023. I KS-området har medlemstallet økt med 38 til 1945, mens det i Oslo kommune har økt med 12 til 278.

Endringene i de øvrige tariffområdene har vært små.

Nesten 300 pensjonister

Stadig flere medlemmer velger å videreføre medlemskapet når de blir pensjonister. I 2023 ble det 14 flere pensjonister, og pila stoppa på 298 pensjonistmedlemmer ved årsskiftet.
– Det er lett å sette medlemsveksten i sammenheng med aktiviteten til vårt engasjerte Seniorforum, smiler forbundslederen.

Les mer om vårt Seniorforum

5000 medlemmer i løpet av tre år

10 gode grunner til å bli medlem. Informasjon om medlemskapet i Ergoterapeutene. Last ned brosjyren her.

Forbundsstyret har satt som mål at Ergoterapeutene skal ha 5000 medlemmer ved utgangen av denne landsmøteperioden.

– Dette er et ambisiøst mål, som betyr at vi må skape enda mer aktivitet og deltakelse som er viktig for medlemmene våre. Vi må heve kvaliteten, og strekke oss mot stadig nye medlemmer, og invitere dem inn i det faglige fellesskapet vårt. Uansett hvilken stilling de har, slår forbundslederen offensivt fast.

Vær en ambassadør!

Forbundslederen oppfordrer alle medlemmer om å være ambassadører for fag og forbund, og invitere medlemmer til være en del av det faglige fellesskapet – uansett stilling.

Innmelding kan du gjøre her