Web-ToveHS-1190938-copy

Nye tall fra SSB: På stedet hvil i spesialisthelsetjenesten

Ergoterapeutene har fått SSB til å publisere egne tall for ergoterapeuter, i sin statistikk for spesialisthelsetjenesten. Tallene viser ingen økning i årsverk de siste åtte årene.

Ergoterapeutene har et selvfølgelig ønske om å kunne følge med på utviklingen i spesialisthelsetjenesten.
– Derfor er jeg glad for at SSB nå har publisert tall, som viser antall årsverk levert i spesialisthelsetjenesten av personer med utdanningskode ergoterapeut, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Ikke bærekraftig utvikling eller mangel på utvikling

Tallene viser at årsverk utført av ergoterapeuter har vært stabilt de siste åtte årene, men den store demografiske utviklingen, og endringen i folkehelsen, burde medført en økning.
– Det er ingen tvil om at ergoterapeuters kompetanse brukes i for liten grad i spesialisthelsetjenesten, fastslår forbundsleder Tove Holst Skyer.

Avtalte årsverk20152016201720182019202020212022
Ergoterapeut893892876855870872886899
Statistikkbanken 13954. Årsverk i spesialisthelsetjenesten, etter utdanning, statistikkvariabel og år.

Statistikkbanken, tabellnummer 13954

Flere ergoterapeuter må til for å møte utfordringene samfunnet står i.

Forbundslederen er klar på at spesialisthelsetjenesten trenger flere ergoterapeuter for å møte utfordringene helsetjenestene står i.
– Vi må bruke ressursene på en mer bærekraftig måte. Vårt aktivitets- og mestringsfokus er en viktig nøkkel i den dreiningen som må til i helsetjenestene, derfor er det på tide at antall ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten vokser i takt med både befolkningsvekst og økt antall ansatte i tjenestene.  

Stor variasjon mellom helseforetakene

Forbundslederen slår fast at variasjonen i antall ergoterapeuter varierer mellom helseforetakene, og hun oppfordrer de tillitsvalgte i helseforetakene til å sammenligne situasjonen i sitt helseforetak med andre.