Forside -VEILEDER_lokal_kompetanseutvikling_-_WEB-versjon_-_PSU_KS_2020-22

Ny veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling i kommunene

Partene i kommunal sektor har utviklet en veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling. Veilederen er et viktig verktøy for våre tillitsvalgte i den jobben de gjør lokalt i samarbeid med arbeidsgiver om kompetanse og kompetanseutvikling.

Forhandlingssjef Hege Munthe håper på bedre rammevilkår for kompetanseutvikling i kommunene.

– Bedre rammevilkår for kompetanseutvikling, og høyere lønn for kompetanse er avgjørende for å sikre gode kommunale velferdstjenester, sier forhandlingssjef i Ergoterapeutene Hege Munthe.

Veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Arbeidsliv i endring

Arbeidslivet er i endring, og behovet for ny kompetanse og kompetanseutvikling øker. Relevant kompetanse er avgjørende for at den
enkelte arbeidstaker kan mestre omstilling. Videre kan kompetanse bidra til å forebygge fravær og frafall fra arbeidslivet, også i et livsfaseperspektiv.

Et verktøy for de lokale partene i kommunene

Last ned veilederen ved å trykke på bildet.

– Dette er jo i første omgang et verktøy for partene lokalt, slik at de i større grad har en felles forståelse for kompetanse, kompetanseutvikling og hva det vil si for lønnsutviklingen. I den andre enden vil jo dette forhåpentligvis gi uttelling til våre medlemmer, sier forhandlingssjefen forhåpningsfullt.

Hun minner også om at veilederen også er et virkemiddel som skal styrke Hovedtariffavtalen kapittel 3.2 om lokal lønnspolitikk.