Min-side-1-2

Ny og forbedret Min Side

Vi har gjort endringer på Min side, som vi håper at både medlemmer og tillitsvalgte vil sette pris på. Ta en kikk!

Ergoterapeutene skal benytte tidsaktuelle kommunikasjonsformer, og vi har nå gjort endringer og oppretta nye tjenester på Min side.

Enten du er medlem eller tillitsvalgt, håper vi at du vil sette pris på endringene og at de vil lette kommunikasjonen mellom oss i Ergoterapeutene. Gi gjerne dine tilbakemeldinger.

Slik bruker du Min Side

Bedre flyt og enklere kommunikasjon om medlemskapet

Vårt mål med oppdateringen av Min side-løsninga, er at kommunikasjonen om medlemskapet skal kunne skje på Min side. Helt fra innmeldinga, til ei eventuell utmelding.

Vi er avhengige av at medlemmer melder fra om endringer som har konsekvenser for medlemskapet. På den måten får du som medlem det medlemstilbudet du skal ha, forbundet sikres de inntektene vi er avhengige av og vi unngår sløsing av ressurser.

Som medlemmer må du derfor informere om endringer som påvirker medlemskapet ditt. Dette gjelder blant annet endring i

  • navn
  • adresse
  • endring av arbeidsgiver og arbeidssituasjon
  • medlemsstatus

Disse endringene er det nå enklere å gjøre på Min side, og alle endringer skal gjøres der.

Mer om vilkår og betingelser

Nye funksjoner for deg som tillitsvalgt

Som kjent har alle tillitsvalgte oversikt over de medlemmer de skal ivareta på Min side. De tillitsvalgte er våre øyne og ører ute på arbeidsplassene. Med disse endringene på Min side, håper vi å få bedre oversikt over medlemmene, og mer oppdaterte opplysninger for de tillitsvalgte:

  • Mulighet til å melde om at medlemmer har sluttet på arbeidsplassen
  • Mulighet til å etterlyse medlemmer som mangler på medlemslista
  • Mulighet til å endre medlemmenes arbeidssteder
  • Mulighet til å opprette, endre navn på og avslutte arbeidssteder
  • Mulighet til å melde endring av tillitsvalgt

En nærmere beskrivelse av de nye funksjonene finner du her: Slik bruker du Min Side

Lønn til lunsj for tillitsvalgte 16. desember klokka 11

Vi ønsker at flest mulig tillitsvalgte tar de nye løsningene i bruk, og ønsker å gi de tillitsvalgte en innføring i løsningene og få tilbakemeldinger på dem. Vi gjennomfører derfor et digitalt lunsjmøte på Teams 16. desember klokka 11. Delta ved å bruke denne lenka.