M├©te-3325

Ny kontingent fra årsskiftet

Landsmøtet i Ergoterapeutene vedtok i oktober at kontingenten for yrkesaktive medlemmer fra årsskiftet reduseres fra 1,6 % til 1.5 % av brutto lønn. Samtidig fikk forbundsstyret fullmakt til å sette en makskontingent for yrkesaktive medlemmer, noe de nå har gjort. Kontingenten for ikke-yrkesaktive beregnes ut fra denne.

Sist uke fastsatte forbundsstyret makskontingenten for yrkesaktive til 739 kroner per måned. Dermed får alle yrkesaktive medlemmer en lavere kontingent enn de ville fått uten landsmøtets kontingent-vedtak.

Solidarisk, konkurranse- og bærekraftig

Formålet med en prosentkontingent er i utgangspunktet at de som tjener mest skal betale høyest kontingent. Med dagens kontingent har cirka 2/3 betalt makskontingent. Med forbundsstyrets vedtak, vil fortsatt godt over halvparten betale makskontingent, og dermed en kontingent som er 1,5 % eller lavere.

Samtidig som kontingenten skal være solidarisk må den være konkurransedyktig og bidra til en sunn og bærekraftig økonomisk drift.  

Lavere inntekter

Generalsekretær Anne Kathrine Devik må nå legge fram et budsjettforslag på grunnlag av vedtakene om ny kontingent.

Med landsmøtet og forbundsstyrets vedtak får vi en kontingent som er lavere enn lønnsveksten. Den står seg bedre i forhold til våre konkurrenter, og andre det er naturlig å sammenlikne seg med.

Kontingentinntektene til forbundet blir ved disse kontingentvedtakene lavere enn den dagens kontingent ville gitt.
– På forbundsstyremøtet i januar vil administrasjonen legge fram et budsjettforslag, som ligger innenfor landsmøtets rammer, og samtidig balanserer inntekter og utgifter, forteller generalsekretær Anne Kathrine Devik.

De fleste yrkesaktive medlemmer får kontingenten trukket direkte av lønna hos arbeidsgiver. Ergoterapeutene vil sende beskjed til arbeidsgiverne om kontingentendringa.

Kontingenten for andre medlemsgrupper

Kontingenten for ikke yrkesaktive, pensjonister, selvstendig næringsdrivende og faglig medlemskap er knytta til makskontingenten og vil også endres fra årsskiftet. Den nye kontingenten vil også ligge til grunn for faktureringa av disse kontingentene. Den oppdaterte kontingenten vil du etter hvert finne her.