HA-forhandlinger-KS

Ny hovedavtale i kommunene: Klima og miljø får en viktigere plass

Unio kommune og KS er enige om en ny hovedavtale. Klima og miljø har fått en viktigere plass i partssamarbeidet og arbeidet for et inkluderende arbeidsliv er sikret.

Leder for Unio kommune, Steffen Handal og KS avdelingsdirektør Hege Mygland har sikret en ny hovedavtale i kommunene.

– Vi er veldig fornøyde med at alle hovedorganisasjonene og KS er enige om at klima og miljø nå skal være en viktigere del av partssamarbeidet, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune.

Dette innebærer en endring i hovedavtalens formål. Her heter nå at: «Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen.»

Protokollen fra forhandlingene

Et inkluderende arbeidsliv

Portrettbilde av en smilende Tove Holst Skyer.
Nestleder Tove Holst Skyer har representert Ergoterapeutene i hovedavtaleforhandlingene.

Partene er også enige om endringer i teksten som handler om inkluderende arbeidsliv.
– Både bærekraftsmålene og et inkluderende arbeidsliv har vært viktig for oss i Ergoterapeutene, sier nestleder Tove Holst Skyer, som har representert Ergoterapeutene i forhandlingene.

I formålsparagrafen heter det nå:

«Partene er enige om at et kunnskapsbasert samarbeid på arbeidsplassnivå for et mer inkluderende, helsefremmende og forbyggende arbeidsmiljø er viktig. Et godt arbeidsmiljø har stor betydning for kvaliteten i tjenesten.»

Les mer på Unios hjemmesider