Nå er den her igjen. Lønnsundersøkelsen

It’s the most wonderful time of the year. Det er straks tid for ny lønnsundersøkelse. Kvaliteten blir bedre jo flere som deltar. Bli med på dugnaden!

Alle yrkesaktive medlemmer får i løpet av kort tid en invitasjon på epost med oppfordring om å delta i Lønnsundersøkelsen 2019.

Rapporten fra fjorårets undersøkelse brukes mye av både medlemmer, tillitsvalgte og på forbundskontoret.

Forhandlingssjef Brit-Toril Lundt oppfordrer alle medlemmer om å delta i lønnsundersøkelsen.

– Jo flere som deltar, jo bedre blir kvaliteten på undersøkelsen, minner forhandlingssjef Brit-Toril Lundt om. Hun oppfordrer alle til å leite fram siste lønnsslipp og sette av fem minutter til å dele sine lønnsopplysninger.

Et tverrsnitt av medlemmene

Hvert enkelt medlem betyr mye i en liten organisasjon.  Derfor er ditt bidrag til undersøkelsen så viktig.
– Vi ønsker et så godt bilde av lønnsforholdene til medlemmene, så vi oppfordrer alle til å delta enten du ligger på grunnlønn eller langt over, forteller forhandlingssjef Brit Toril Lundt.

Som en ekstra gulrot trekker vi et gavekort på 1000 kroner blant de som deltar.

I 2018 var det medlemmene i Sørøst som både hadde flest deltakere og størst andel av medlemmene som deltok. Blir det slik også i år?

Bruk resultatene i arbeidet for bedre betingelser

Resultatene fra lønnsundersøkelsene kan du bruke til å argumentere for høyere lønn i forhandlinger, ved tilsettinger eller i andre sammenhenger der lønns- og arbeidsforhold er  et tema. Konkret kan dette være:

  • Sjekke om du lønnsmessig er på rett nivå
  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Finne ut hvilket lønnsnivå du kan forvente ved skifte av jobb
  • Forventet lønnsutvikling i yrket over tid

Forhandle lønn ved skifte av jobb!  Det lønner seg

I forrige lønnsundersøkelse opplyste 41 prosent av medlemmene at de har skiftet jobb de siste 4 årene. 56 % av disse har svart positivt på at de forhandlet lønn da de skiftet jobb.  Andelen som fikk høyere lønn enn de først ble tilbudt er stabil.  2/3 av dem fikk høyere lønn!
– Hvordan ville det gått med de 44 prosentene som ikke forhandlet lønn, undrer Brit-Toril Lundt?