Tillitsvalgtprisen 2017

Hvem skal motta Tillitsvalgtprisen 2018? 

For sjuende gang skal Tillitsvalgtprisen deles ut i år. Ergoterapeutene  vil ha forslag til kandidater. 

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av forbundet som har gjort en vesentlig innsats som tillitsvalgt. Den kan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte. 

Kriterier for å Tillitsvalgtprisen

Den tillitsvalgte skal ha utmerket seg gjennom for eksempel: 

 • Langsiktig arbeid for å fremme ergoterapeuters vilkår og betingelser 
 • Å være en viktig rollemodell for kollegaer og andre tillitsvalgte 
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet 
 • Har stått i spesielt krevende prosesser på vegne av sine medlemmer 
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer. 
 • Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer 

Foreslå din kandidat til Tillitsvalgtprisen

Fristen for å foreslå kandidater er 1. september.

Tidligere vinnere 

Tidligere har disse tillitsvalgte fått prisen: 

 • 2017, Anita Therese Rosmæl, St. Olav hospital Trondheim
 • 2016, Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet. 
 • 2015, Anita Dimmen Johansen, Universitetssykehuset i Nord-Norge 
 • 2014, Ania Wiggen Jørgensen, Eidsvoll kommune 
 • 2013, Johanne Knudsen, Bergen kommune 
 • 2012, Grete Olaussen, Oslo universitetssykehus