Møt kandidatene til de regionale valgene

Regionale valgkomiteer har nå lagt frem sin foreløpige innstilling til de elektroniske valgene i regionene. Burde du eller andre vært innstilt? Skulle du ha forslag til andre kandidater eller sjøl være en, må du i løpet av en uke ta kontakt med din valgkomité.

Nå skal medlemmene straks velge regionstyret i sin region, og hvilke medlemmer som skal representere dem på landsmøtet i oktober. Vi har allerede nå mange dyktige kandidater, og håper på stor oppslutning om valgene.

Foreløpig innstilling fra de regionale valgkomiteene

Syv regionale valgkomiteer har arbeidet iherdig med å fremskaffe kandidater som skal stille til valg i de elektroniske valgene.

Har du forslag til andre kandidater?

Burde du eller andre vært innstilt? Skulle du har forslag til andre kandidater eller sjøl være en, må du i løpet av en uke ta kontakt med din valgkomité. I en del regioner er det også rom for både vararepresentanter til styrene og som landsmøtedelegater.

Fristen for å melde kandidater er lørdag 2. september.

Hvilken region tilhører jeg?

Er du yrkesaktiv er det arbeidsgivers geografiske plassering som avgjør hvilken region du tilhører. Dersom du ikke er yrkesaktiv er det hjemmeadressen din som avgjør.

De elektroniske valgene

Retningslinjer for de elektroniske valgene (nytt vindu) er vedtatt av forbundsstyret, og beskriver gjennomføringen av de elektroniske valgene.

Senest 25. august, skal altså alle valgbare kandidater og valgkomiteens foreløpige innstilling presenteres på forbundets nettsider. Etter dette har medlemmene en uke til å fremme nye kandidater ovenfor valgkomiteen. Dette for å ivareta muligheten for et slags benkeforslag.

Senest 8. september vil alle medlemmer har mottatt sin elektroniske stemmeseddel og endelig innstilling fra valgkomiteen. Valgene avsluttes senest 15. september.

For å få sin elektroniske stemmeseddel er det viktig at medlemmene har en gyldig epostadresse registrert i medlemsregisteret. Sjekk gjerne at du har registrert en gyldig epost-adresse ved å logge deg inn på Min side.

Forbundsleder Tove Holst Skyer er stolt over engasjementet til medlemmer og tillitsvalgte

Stolt forbundsleder

Forbundsleder Tove Holst Skyer er kjempestolt over det store antallet medlemmer som har rukket opp hånda for å bidra til aktivitet og deltakelse, som kandidater til styreverv i regionene.

– Jeg er utrolig stolt av tillitsvalgtapparatet vårt. Jeg er heldig som får lov til å utfordre, bli utfordret og spille på lag med forbunds- og regionstyrene våre . Oftere og oftere ser vi eksempler på tillitsvalgte som finner mulighetsrom, og som bruker dem, sier forbundslederen. Det er innmari stas og veldig viktig. Det er kun sammen vi kan oppnå visjonen vår om aktivitet og deltakelse for alle, og det lagspillet som pågår i organisasjonen vår er jeg stolt av.

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

De viktigste ressursene i regionens arbeid er kompetansen og engasjementet blant de tillitsvalgte og medlemmene. For å nyttiggjøre seg dette skal regionene stimulere nettverksbygging mellom tillitsvalgte.
Forbundsstyret har beskrevet regionstyrets hovedoppgaver slik (nytt vindu)

Resten av forbundsstyret, komiteer og utvalg velges på landsmøtet

Ergoterapeutenes landsmøte 23.-25. oktober skal godkjenne regionenes forbundsstyrerepresentanter og i tillegg velge forbundsleder, nestleder og to frie styrerepresentanter. I tillegg skal landsmøtet velge medlemmer til flere utvalg og komiteer.

Kandidatene til disse vervene presenteres i Ergoterapeutens august-nummer.