Møt Kamilla, vår nye hovedtillitsvalgt i NAV

Kamilla Lemb Herbjørnsen, NAV Drammen er valgt som hovedtillitsvalgt for Ergoterapeutenes medlemmer i NAV. Vi gratulerer og ønsker lykke til.

Kamilla Lemb Herbjørnsen, nyvalgt tillitsvalgt for Ergoterapeutene NAV.

Ergoterapeutenes over 100 medlemmer i NAV, har valgt Kamilla Lemb Herbjørnsen som sin hovedtillitsvalgt.

Kamilla er rådgiver/veileder i NAV Drammen. Sammen med Hege Tollås, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus i vervet som varahovedtillitsvalgt, skal hun ivareta interessene til Ergoterapeutene i etaten.

Kamilla er en aktiv dame. I tillegg til vervet som hovedtillitsvalgt, leder hun også forbundets region Ergoterapeutene Øst.

NAV roper etter ergoterapeuters kompetanse

Ergoterapeutens nummer 3 i 2018 var et spesialnummer om ergoterapi og arbeidshelse.

Her fikk Kamilla spørsmål om hvorfor hun vil anbefale andre ergoterapeuter å jobbe i NAV, og hun svarte:
«NAV generelt har mange muligheter for å jobbe med hverdagsmestring, da jobb og aktivitet er så viktig i voksne menneskers liv. Med en jevn økning av arbeidsinkluderingsteam og andre spesialiserte tjenester har vi ergoterapeuter en spesiell kompetanse som fokuserer på ressursene hos den enkelte. Selg dere inn!»

Ergoterapeut i NAV og ikke medlem? Meld deg inn!

Ny IA-avtale

På samme måte har vi nå en ny IA-avtale som også etterspør ergoterapeuters kompetanse. Dette kan du lese om i neste nummer av Ergoterapeuten i april.

Mer informasjon om ergoterapi og arbeidshelse