barn-besteforeldre-vaffel6103

Modul 2. Kartlegging og målsetting er nå åpnet.

Ergoterapi til barn og unge.

Modulen løfter frem aktivitetsperspektivet som kjennetegn på kartlegging foretatt av ergoterapeuter. Hva er viktige aktiviteter for barnet/foreldrene? Hva er til hinder for ønsket aktivitetsutførelse?

Det gis smakebiter på noen aktuelle redskaper som kan inspirere deltakerne til å se nærmere på det som kan være aktuelt for egen praksis.

Modul 2. Kartlegging og målsetting