barn

Modul 2 av nettkurset Deltakelse og mestring for eldre er i gang

238 ergoterapeuter har til nå gjennomført modul 1 av dette nettkurset, og Modul 2 er tilgjengelig i dag. Har du ikke kommet i gang? Det er fortsatt muligheter for å bli med.

Modul 2 av nettkurset «Deltakelse og mestring for eldre» er nå i gang. Du finner modulen her.

Tema for Modul 2 er Aldersvennlig samfunn. Som Modul 1 består Modul 2 av tre elementer. De to første er tenkt som selvstudier, :

  • Litteraturstudier
  • Videoforelesninger
  • Nettverksgrupper for diskusjon av refleksjonsoppgaver

Spennende forelesere

Seniorrådgiver Solrun Nygård håndterer de 350 ergoterapeutene som har meldt seg på kurset.

– Vi er veldig fornøyd med de navnene som har sagt seg villig til å bidra med videoforelesninger, sier seniorrådgiver Solrun Nygård, som er ansvarlig for nettkurset på forbundskontoret.

I Modul 2 har vi fått med oss ergoterapeutene Magnus Zingmark, Ruca Maass og Solveig Dale som deltar med videoforelesninger

Evalueringsskjema og kursbevis er på vei

Samtidig som Modul 2 nå er tilgjengelig, sender vi ut kursbevis og evalueringsskjema til de som har gjennomført Modul 1.

Fortsatt mulig å melde seg på

Interessen for kurset fra landets ergoterapeuter har vært enorm. 350 personer har til nå meldt seg på. Disse er delt inn i 66 nettverksgrupper. Til nå har 51 grupper med til sammen 238 deltakere rapportert inn at de har gjennomført

Modul 1.
– Administrasjon av så mange deltakere er krevende, men vi er svært fornøyd med arbeidet som er gjort rundt om i regionene, for å få dette til, sier Solrun Nygård.

Det er fortsatt mulig å melde seg på Nettkurset. Mer informasjon finner du i Kurskalenderen.