Merethe Hustoft disputerer til doktorgraden 28. mai

Har team-samarbeid betydning for endring i helse og funksjon? Dette er spørsmålet som ergoterapeut Merethe Hustoft søker å besvare når hun disputerer til doktorgraden 28. mai. En av de positive tingene koronapandemien har brakt med seg, er at vi kan følge disputasene uansett hvor vi er.

Merethe Hustoft disputerer til doktorgraden 28. mai (Foto: UiB)

28. mai disputerer Merethe Hustoft for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Do interprofessional teams matter?».

Om avhandlingen

Helsetjenesten blir stadig mer kompleks, og pasienter møter flere helsepersonell innen ulike deler av helsetjenesten. Helsepersonell jobber i ulike former for team. Rehabilitering er et område der team er spesielt viktig. Kunnskap om samarbeidets betydning for kvalitet på rehabiliteringstjenesten er viktig for å kunne utvikle gode rehabiliteringsforløp, og er ikke blitt studert i Norge tidligere.

Les mer om avhandlingen og disputasen på nettsidene til UiB

Disputas og gjesteforelesning

Prøveforelesningen foregår på UiBs digitale møterom, og har temaet «Hva er viktige måleegenskaper ved spørreskjema om pasientrapporterte data og hvordan kan disse undersøkes og kvalitetssikres?»

Tid: 28.5.2020 – 10.15–11.30

Selve disputasen skjer på samme sted.

Tid: 28.5.2020 – 12.00–16.00

Vi gratulerer, og ønsker Merethe Hustoft lykke til.

Om Merethe Hustoft

Merethe Hustoft (f.1972) er oppvokst i Porsgrunn, utdannet ergoterapeut fra University of Northumbra i 1997 med M.Sc. i kunnskapsbasert praksis for helsefag fra Høgskulen i Bergen i 2012 og er ansatt ved Høgskulen på Vestlandet.

Hustoft er nummer 40

Med doktorgraden til Hustoft runder vi nå 40 ergoterapeuter med doktorgrad, og selv om sola skinner litt ekstra på henne denne uka, er vi stolt av dem alle.