Meklingsinnspurt, KS

Riksmekleren og Uios forhandlingsutvalg står rundt et møtebord.