Medlemsundersøkelsen 2020: Godt fornøyde medlemmer, men fortsatt muligheter for utvikling

Medlemsundersøkelsen ble gjennomført i overgangen mellom april og mai. Skal vi tro undersøkelsen er medlemmene svært godt fornøyd med forbundet, men deler også sine tanker om utviklingsmuligheter med forbundet.

I overgangen mellom april og mai ble medlemsundersøkelsen gjennomført, og 1348 yrkesaktive medlemmer benytta anledninga til å si sin hjertens mening om Ergoterapeutene.

Meget fornøyde medlemmer

Dersom vi bare kunne stilt et av spørsmålene i undersøkelsen, hadde vi valgt dette:

23 % scorer oss til 6, svært bra og 45 % scorer 5, som uttrykker meget bra. Til sammen er det altså snakk om 68 % eller 2/3 av medlemmene som svarer 6 eller 5.

Andelen som i noen grad angir at de er misfornøyde (score 1-3) er på 8 %.

Svært fornøyd forbundsleder

Forbundsleder Nils Erik Ness er fornøyd med både deltakelsen og tilbakemeldingene fra medlemmene i medlemsundersøkelsen.

– Aktivitet og deltakelse fra medlemmenes side er selve fundamentet i forbundet, og jeg er svært glad når så mange medlemmer har deltatt i årets undersøkelse, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Medlemmenes tilbakemeldinger er viktige

– Medlemmene sine tilbakemeldinger er viktige, og i år har vi enda større deltakelse enn i både 2017 og 2012, sier en fornøyd organisasjonssjef. Karl-Erik Tande Bjerkaas.

Svarprosenten er på 42,1 %. Denne svarprosenten er nokså mye høyere enn de to foregående undersøkelsene. Dette er en svarprosent det må være mulig å være fornøyd med.

Mange muligheter for videre utvikling

Selv om medlemmene jevnt over er meget fornøyd med medlemskapet i Ergoterapeutene, peker deltakerne i medlemsundersøkelsen på mange muligheter for forbedringer. Dette er tema som blir fulgt på ulike måter i forbundet, og særlig frem mot landsmøtet i oktober.

Mer om medlemsundersøkelsen i Ergoterapeuten

Du kan lese en nærmere omtale av medlemsundersøkelsen i neste nummer av Ergoterapeuten.

Ellen vant gavekort på 1000 kroner

Ellen B. Brenne fra Nord Aurdal vant gavekortet.

Målgruppen for undersøkelsen er yrkesaktive medlemmer, og den ble i utgangspunktet sendt til 3199 medlemmer. Vi mottok svar fra 1348, og blant disse har vi trukket ut et gavekort på 1000 kroner.

Den heldige var Ellen B. Brenne som til daglig arbeider i Nord Aurdal kommune i Valdres.
– Dette var en hyggelig overraskelse, var hennes første reaksjon da Ergoterapeutene tok kontakt.