Medlemsundersøkelse – Ergoterapeuter og førerkortvurdering

Ergoterapeutene sender i disse dager ut en spørreundersøkelse blant medlemmene for å vite mer om ergoterapeuters rolle ved vurdering av helsekrav for å inneha førerkort. Besvar undersøkelsen selv om du ikke er involvert i slikt arbeid.

Undersøkelsen vil være nyttig for Ergoterapeutenes kompetanseutvikling for området og for arbeidet med revidering av «Ergoterapeuter og førerkortvurdering», – kunskapsbaserte retningslinjer.

Ergoterapeuters kompetanse – et viktig bidrag

I flere land i verden er ergoterapeuters kompetanse om førerkortvurderinger et viktig bidrag. Norske ergoterapeuter er i dag lite brukt på dette området, men denne trenden er i ferd med å snu.  Førerkortvurdering er et område hvor ergoterapeuter får brukt sin kompetanse om funksjonsvurdering og aktivitetsanalyse i relasjon til kognisjon. En førerkortvurdering hos ergoterapeut kan bestå av både kognitive tester og praktisk vurdering.

Fram mot 2050 vil Norge få en betydelig økning av antall eldre, og det vil stille krav til effektive og treffsikre vurderinger av kjøreferdigheter for mange.

Ergoterapeuters kompetanse etterspørres

I Helsedirektoratets Førerkort – veileder til helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016) Kognitiv svikt (§ 15 helsekrav til førerkort), vises det til ergoterapeuters kompetanse på praktisk kjørevurdering og kartleggingsinstrumentet P-Drive. Og at legen kan henvise til slik vurdering hos ergoterapeut som har gjennomgått opplæring i P-Drive.

Ergoterapeuters kjernekompetanse